"Jaroszewicz.pl"
     English version
 Główna » Curriculum Vitae
 

CV w formacie PDF

CV w formacie PDF

DANE OSOBOWE:

 

Imię i nazwisko:                 Piotr JAROSZEWICZ

Data i miejsce urodzenia:    1976, Środa Śląska

Tel. komórkowy:                +48 503 135 169

E-mail:                              piotr@jaroszewicz.pl

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

» 05/2017 - obecnie:  Sąd Rejonowy, Środa Śląska

                                     Administrator Systemów Informatycznych

                                      - instalowanie oraz konfigurowanie sprzętu i oprogramowania (serwery, stacje robocze, terminale),

                                      - dbanie o stan techniczny sieci i sprzętu komputerowego,

                                      - przydzielanie dostępów do systemów, oprogramowania,

                                      - przygotowywanie procedur dotyczących obsługi systemów komputerowych oraz dokumentacji dla

                                      użytkowników,

                                      - przestrzeganie i kontrolowanie wdrożonej polityki bezpieczeństwa,

                                      - wspieranie użytkowników systemów komputerowych oraz rozwiązywanie problemów technicznych

                                      zgłaszanych przez użytkowników,

                                      - prowadzenie szkoleń,

                                      - wsparcie merytoryczne przy dokonywaniu zakupów sprzętu,

                                      - zarządzanie bazami danych (określanie uprawnień, archiwizacja danych, nadzór nad

                                      prawidłowym funkcjonowaniem),

                                      - prowadzenie strony internetowej i intranetowej.

» 05/2007 - 05/2017: Sąd Rejonowy, Środa Śląska

                                     Informatyk

                                      - wdrożenie i realizacja zapisów polityki bezpieczeństwa,

                                      - zarządzanie serwerami, bazami danych, aktualizacje oprogramowania,

                                      - prowadzenie strony internetowej i intranetowej,

                                      - opieka nad siecią teleinformatyczną, sprzętem komputerowym oraz peryferiami,

                                      - zakupy sprzętu informatycznego i materiałów eksploatacyjnych,

                                      - usługi „help desk”, szkolenia pracowników,

                                      - wdrażanie systemu SAP, migracja danych,

                                      - prowadzenie szkoleń dla pracowników.

» 11/2005 - 05/2007: Komenda Powiatowa Policji, Środa Śląska

                                     Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki

                                     - opieka nad siecią teleinformatyczną, sprzętem komputerowym oraz

                                       peryferiami

                                     - obsługa baz danych

                                     - prowadzenie szkoleń dla pracowników

                                     - zamawianie sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych

                                     - świadczenie usług "help desk" dla użytkowników

                                     - zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do danych

                                     - administrowanie i aktualizacja danych na stronie internetowej Policji

» 06/2005 - 10/2005: Media Miar, Wrocław

                                     Specjalista ds. marketingu i reklamy

                                     - przygotowywanie dokumentacji przetargowej

                                     - przygotowywanie i realizacja zamówień

                                     - opracowywanie materiałów promocyjnych, reklamy

                                     - przygotowanie i modernizacja strony internetowej

» 04/2000 - 10/2003: Biuro Zastosowań Informatyki, Wrocław

                                     Serwisant oprogramowania

                                     - prezentacje i wdrażanie oprogramowania u nowych klientów

                                     - serwis oprogramowania tworzonego przez firmę

                                     - testowanie nowych produktów firmy i raportowanie

                                       zauważonych nieprawidłowości w działaniu programów

                                     - instalacja i konfiguracja sieci komputerowych

                                     - rozbudowa i konfiguracja sprzętu komputerowego

                                     - wsparcie techniczne dla użytkowników z zakresu obsługi

                                       sprzętu komputerowego i peryferiów, oraz oprogramowania

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

» 03/2017 - 02/2018: Studia podyplomowe, Dolnośląska Szkoła Wyższa

                                     Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

                                     Kierunek: Administrator bezpieczeństwa informacji / Inspektor ochrony danych

» 10/2014 - 01/2017: Studia magisterskie, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

                                     Wydział Informatyki

                                     Kierunek: Zaawansowane bazy danych

                                     Praca dyplomowa: „Mechanizmy zwiększania dostępności i bezpieczeństwa baz danych.”

» 10/2007 - 06/2008: Studia podyplomowe, Politechnika Wrocławska

                                     Wydział Informatyki i Zarządzania

                                     Instytut Informatyki Stosowanej

                                     Kierunek: Administracja Sieciami Komputerowymi

                                     Praca dyplomowa: „Projekt sieci komputerowej.”

» 10/1996 - 06/2003: Studia inżynierskie, Politechnika Wrocławska

                                     Wydział Mechaniczny

                                     Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

                                     Tytuł: inżynier w zakresie konstrukcji, wytwarzania i eksploatacji

                                     Praca dyplomowa: „Wybrane technologie napawania łukowego stali.”

» 09/1997 – 06/1999: Policealne Studium Administracji, Środa Śląska

                                     Tytuł: technik administracji

                                     Praca dyplomowa: „Rachunkowość – wybrane zagadnienia.”

» 09/1991 - 05/1996: Technikum Mechaniczne, Legnica

                                     Tytuł: technik mechanik o specjalności pojazdy samochodowe

                                     Praca dyplomowa: „Niekonwencjonalne rozwiązania rozruszników.”

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

  • prawo jazdy kat. B

  • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 

JĘZYKI OBCE:

  • angielski - komunikatywny, na poziomie średnio zaawansowanym

  • niemiecki - podstawowy

  • rosyjski - podstawowy

 

 

CECHY:

  • umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność

  • sumienność, dokładność, odpowiedzialność

  • dyspozycyjność

 

ZAINTERESOWANIA:

  • turystyka (wycieczki rowerowe, wycieczki górskie, stare zamki i fortyfikacje)

  • fotografia

 

© Peter Crus MMV - MMXVIII